Vores behandling af dine personoplysninger

m² landinspektørfirma er data ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager fra vores kunder. Hvis du vil kontakte os om vores håndtering af personoplysninger, kan vi kontaktes på:

m² landinspektørfirma A/S

Vandtårnsvej 100, 2860 Søborg
CVR-nr. 41078464
Tlf. 4141 3109
info@m2land.dk

 Formålet med indsamling af personoplysninger

m² landinspektørfirma indsamler en række persondata, som er nødvendige for at gennemføre de sager, som vi udfører for vores kunder. Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, matrikelnummer og -betegnelse samt CPR-nr.

De personoplysninger, der indsamles for at løse en konkret sag, vil ofte variere afhængigt af sagens konkrete karakter og omfang

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling som er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt (aftale/rekvisition).

Videregivelse af personoplysninger

m² landinspektørfirma videre kun personoplysninger til andre parter i sagen samt offentlige myndigheder, når dette er påkrævet for sagens løsning. Personoplysninger videregives ikke til andre parter i sagen uden personens samtykke.

Opbevaring af personoplysninger

m² landinspektørfirma opbevarer de personoplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med en konkret sag, indtil sagen er afsluttet. Herefter arkiveres relevante personoplysninger og slettes senest efter 10 år.

m² landinspektørfirmas backup løsninger vælges ud fra leverandøren egenskaber til håndtering af personfølsomme oplysninger.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til anmode om indsigt i de oplysninger m² landinspektørfirma opbevarer om dig. Du har ret til dataportabilitet, det vil sige at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, at overføre dem til tredjepart eller at få dine personoplysninger slettet.

Klagemuligheder

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Kontaktoplysninger til Datatilsynet kan findes via dette link: https://www.datatilsynet.dk