Forretningsområder

Ejendomsudvikling

Med fokus på værdiskabende løsninger, er vi med fra den helt tidlige fase hvor muligheder og begrænsninger afklares. Vi hjælper med at optimere byggeriet, så byggeretten udnyttes og bygherre allerede tidligt i processen kender udlejnings- og salgsarealer. Vi foretager fysisk afsætning af byggeriet, så maskinerne kan gå i jorden, forestår tinglysning, ejerlejlighedsopdeling mv.

Matrikulært arbejde

Skal der overføres arealer mellem ejendomme, udstykkes nye ejendomme eller ønskes ejendomsgrænsen afmærket, skal en beskikket landinspektør inddrages. Vi inviterer altid gerne på en kop kaffe, hvor vi i fællesskab kan tegne de nye linjer og finde de rigtige løsninger. Vi hjælper også når hækken skal sættes, så den bliver sat rigtigt første gang i forhold til skellet.

Tinglysning

Hos m² landinspektørfirma A/S har vi et indgående kendskab til tinglysningssystemet. Vi forestår gerne udarbejdelse af alle former forservitutter til sikring af rettigheder og/eller rådighed over fast ejendom, ejerforeningsvedtægter, tinglysningsrids, oprettelse af bygninger på fremmed grund (eksempelvis kolonihavehuse) samt endelig tinglysning. Vi udarbejder og tinglyse også skøder ved køb og salg af ubebyggede arealer mellem ejendomme.

Skelforretning

En skelforretning kan rekvireres af enhver, der har en retlig interesse i at få den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse fastslået. Er du i tvivl om hvor ejendomsgrænsen går, eller er du uenig med naboen, så kontakt os for at få en afklaring.

Arealberegning

Hvis bare en kvadratmeter var en kvadratmeter. m² landinspektørfirma A/S har et indgående kendskab til arealberegningsreglerne, og hjælper dig gerne med at få styr på arealerne og de forskellige arealberegningsbegreber og principper. Har du brug for hjælp til at beregne bebyggelsesprocenten, det byggeretlige areal, BBR-arealer, ”huslejearealer”, friarealer eller det tinglyste arealer, så kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Projekteringsgrundlag

Det er dyrt at projektere på det forkerte grundlag, kontakt derfor m² landinspektørfirma A/S fra den helt tidlige fase, evt. allerede inden ejendommen er erhvervet, så kan vi sørge for at arkitekten har de rigtige rammer at arbejde inden for, og kendskab til ledninger og privat- og offentligretlige bindinger, herunder også tinglyste servitutter.

Opmåling/afsætning

Alle former for opmåling og afsætning udføres med den nyeste teknologi. Vi foretager opmålinger til udarbejdelse af situations- og koteplaner, opmåling til afklaring af ejendomsretlige forhold, hovedafsætning af byggerier, udarbejdelse af IBS-attester og tegningsgrundlag i 2D og 3D CAD-format. Skal der foretages volumenberegning af en mindre grusgrav eller skal lunker i gulvet dokumenteres, så klarer vi også det. Kontakt os altid gerne for et uforpligtende tilbud.

Rådgivning

m² landinspektørfirma A/S yder rådgivning inden for det ejendomsjuridiske område, herunder matrikulære arbejder, skelforretning, hævd, ejerlejligheder, arealer, offentlige veje og privat fællesveje, ledningsret, ekspropriation, planforhold, tilstands- og rådighedsservitutter, adkomstforhold, tinglysning samt private og offentligretlige bindinger som f.eks. fredninger og naturbeskyttelse.

Om m²

m² landinspektørfirma A/S er proaktive rådgivere, med fokus på værdiskabende løsninger. Med kontorer i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland, ønsker vi at skabe længerevarende relationer baseret på troværdighed, rettidighed og faglighed. Vi lægger stor vægt på at have den direkte dialog med vores kunder, at blive inddraget i projekterne i en tidlig fase samt at føre dem helt til afslutning.

Firmaet ejes og drives af beskikkede landinspektører, med knap 30 års erfaring fra landinspektørbranchen. Vores erfaring og viden inden for det ejendomsjuridiske område samt det opmålingstekniske er bred og sammen kan vi løse de fleste udfordringer.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om dit projekt, eller kig forbi vores kontor i Søborg og lad os sammen finde de bedste løsninger. Vi byder altid gerne på en kop kaffe.

Landinspektører

Mikkel Torp

Landinspektør og partner

Telefon: 4141 2178

Mail: mt@m2land.dk

Søren AsbjørN Madsen

Landinspektør og partner

Telefon: 4141 3644

Mail: sam@m2land.dk

Lars Jacob Stentebjerg Hansen

Landinspektør

Telefon: 4141 3835

Mail: lh@m2land.dk

Tak for din henvendelse!

Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Mvh.

m² landinspektørfirma A/S