Skelforretning København & Sjælland

Er du og naboen i tvivl om, hvor din grund går til?

En skelforretning kan rekvireres af enhver, der har en retlig interesse i at få den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse fastslået. Er du i tvivl om hvor ejendomsgrænsen går, eller er du uenig med naboen, så kontakt os for at få en afklaring.

 • 30 års erfaring med værdiskabende løsninger
 • Vi hjælper både private, erhverv og det offentlige

Er du usikker på, hvor grænsen for din ejendom præcist ligger, eller har du en uoverensstemmelse med din nabo om skellets placering?

m² Landinspektørfirma A/S er her for at hjælpe dig med skelforretninger og sikre en præcis og juridisk korrekt afklaring. Hvis du ønsker vores hjælp til en eventuel sag omkring fastsættelse af skellet, kan du sende os informationer omkring din sag, hvorefter du vil høre fra os snarest muligt.

Hvad er en skelforretning?

En skelforretning er en officiel og formel proces, der har til formål at fastlægge den præcise placering af skellet mellem to ejendomme. Denne proces er særlig relevant i situationer, hvor der er uenighed eller usikkerhed mellem ejendomsejere omkring skellets nøjagtige placering. Skelforretningen ledes af en beskikket landinspektør, som fungerer som en uvildig og autoritativ part i processen.

Under en skelforretning vil landinspektøren gennemgå og analysere tilgængelige matrikulære dokumenter og data, undersøge de fysiske forhold på stedet, og vurdere eventuelle udsagn og dokumentation fra de involverede parter. Dette kan inkludere at se på historiske data, foretage målinger i marken og vurdere dokumenter eller vidneudsagn.

Efter denne grundige undersøgelse træffer landinspektøren en afgørelse om skellets placering. Denne afgørelse bliver sendt til de involverede parter og bliver juridisk bindende, medmindre der indgives indsigelser inden for en bestemt tidsperiode. Skelforretningen sikrer, at skellets placering fastlægges retfærdigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvilket kan bidrage til at løse konflikter og forebygge fremtidige tvister mellem naboer.

Hvornår kan vi hjælpe?

Hvis du er usikker på, hvor skellet mellem din og naboejendommen er, eller hvis der er opstået uenighed om skellets placering, er vi klar til at bistå. Vi tilbyder professionel rådgivning og hjælp til at fastslå den korrekte placering af skellet, også i tilfælde af potentielle hævdssituationer.

Sådan fungerer en skelforretning

En skelforretning er en formel proces, hvor vi som beskikkede landinspektører kan indkalde og lede mødet. Vi forbereder grundigt og præsenterer matrikulære forhold, analyserer faktuelle forhold i marken og tager højde for parternes dokumentation og udtalelser. Denne tilgang sikrer en retfærdig og grundig vurdering af skellets placering.

Under skelforretningen fungerer vi som uvildige mediatorer, og alle parter – inklusiv advokater og vidner – får mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Afgørelsen bliver annonceret til de involverede parter og bliver bindende, medmindre der kommer indsigelser inden for otte uger.

Kontakt os for hjælp til skelforretning

Er du i tvivl om ejendomsgrænsen, eller har du en skeldisput med din nabo? Kontakt m² Landinspektørfirma A/S for en effektiv og professionel håndtering af din skelforretning. Vores erfaring og ekspertise sikrer en klar og retfærdig løsning på din skelsag.

Kontakt m2 Landsinpektørfirma A/S

Skal vi hjælpe dig?

Hvis du har spørgsmål til vores ydelser er du altid velkommen til at kontakte os. Så finder vi en løsning, der matcher dine behov.

Eller ring til os

+45 41 41 31 09

Processen

Sådan fungerer processen for skelforretninger

Processen for en skelforretning involverer flere trin og er designet til at sikre en retfærdig, præcis og juridisk gyldig fastlæggelse af skellet mellem to ejendomme. Her er et overblik over de vigtigste skridt i processen:

1) Indkaldelse til skelforretning:

 • Skelforretningen initieres, når en part (ofte en ejendomsejer) eller begge parter anmoder om det.
 • En beskikket landinspektør indkalder til skelforretning på vegne af en eller begge parter.
 • Alle relevante parter får meddelelse om skelforretningen med mindst 14 dages varsel.

3

2) Forberedelse:

 • Landinspektøren forbereder sig ved at gennemgå de matrikulære dokumenter og andre relevante data om ejendommene.
 • Dette kan inkludere historiske målinger, tidligere skelafgørelser, og anden relevant dokumentation.
 • Der foretages opmåling og undersøgelse af skel.

3

3) Gennemførelse af skelforretningen:

 • Skelforretningen finder sted på lokationen, hvor skellet er omdiskuteret.
 • Landinspektøren fungerer som en uvildig mediator og gennemgår de matrikulære forhold.
 • Der gives mulighed for, at alle parter – inklusiv eventuelle advokater og vidner – kan fremkomme med deres synspunkter, dokumenter og billeder.

Analyse og vurdering:

 • Landinspektøren analyserer de faktuelle forhold i marken og parternes input.
 • Der foretages en vurdering af, om skellets placering skal fastholdes som angivet i matriklen, eller om der kan være tale om en hævdssituation.

Afgørelse:

 • Mulighed for forlig afdækkes.
 • Landinspektøren træffer afgørelser om skellets placering til de involverede parter.
 • Det anbefales at markere det fastlagte skel tydeligt, for eksempel med skelrør eller skelpæle, for at undgå fremtidige misforståelser.
 • Afgørelsen bliver bindende, medmindre der kommer indsigelser inden for en fastsat periode (typisk otte uger).

 

3

4) Eventuel efterfølgende retssag:

 • Hvis en af parterne ikke er tilfreds med afgørelsen, kan sagen indbringes for retten.
 • I sådanne tilfælde kan en retshjælpsforsikring dække omkostningerne til både skelforretning og retssag.

N
Gennem hele processen sikrer landinspektøren en objektiv og grundig behandling af sagen, baseret på gældende lov og regulativer, samt en fair vurdering af alle tilgængelige data og udtalelser.

Højt serviceniveau

Med mange års erfaring som professionelle landinspektører er du i trygge hænder – vi har løst en bred vifte af udfordringer.

Erfaring og ekspertise

Vi går aldrig på kompromis med faglig kvalitet. Vores eksperter kombinerer års erfaring og teknologisk viden.

f

Fleksibilitet

Som et mindre team, er vi yderst fleksible. Vi tilpasser os projektets unikke behov og udfordringer.

Hvorfor hyrer en landinspektør til din skelforretning?

Når du står over for en skelforretning, er det afgørende at vælge en partner med både ekspertise og integritet. Hos m² Landinspektørfirma A/S kombinerer vi dybdegående teknisk viden med årtiers erfaring i landmåling og ejendomshåndtering. Vi sikrer en præcis, retfærdig og juridisk korrekt afklaring af skellets placering. Vores tilgang er grundig og objektiv, idet vi omhyggeligt analyserer alle data og lytter til alle parter. Ved at vælge os får du ikke bare en løsning på din nuværende skeludfordring, men en pålidelig partner, der værner om dine interesser og sikrer fredelige og klare grænser for fremtiden.

Vi forstår dine behov og udfordringer

Vi tror på, at en god landinspektører ikke kun besidder teknisk ekspertise, men også en forståelse for kundernes unikke behov og udfordringer. Vores landinspektører går skridtet videre for at sikre, at hver opgave håndteres med omhu og opmærksomhed på detaljerne. Vi er ikke blot fagfolk; vi er partnere, der arbejder tæt sammen med vores kunder for at finde de bedste løsninger.

Vores landinspektører udgør rygraden i vores virksomhed, og de er forpligtet til at opretholde vores høje standarder for professionalisme og integritet. Vi sætter en ære i at have et hold, der er i stand til at levere ekspertise og rådgivning, der går ud over forventningerne.

Uanset om du står med en lille eller en stor opgave, kan du stole på, at vores landinspektører er dedikerede til at sikre din succes.

Omkostninger og priser i forbindelse med skelforretning

En skelforretning er en væsentlig investering, men nødvendig for at opnå juridisk klarhed omkring skellets placering. Som begærer af skelforretningen, skal du initielt dække omkostningerne, som kan indebære salær til landinspektøren på cirka 50-70.000 kr. Derudover kan der være udgifter til forkyndelse, Hegnsynsmænd og andre undersøgelser. Landinspektøren vurderer, hvilke omkostninger der er rimelige, en afgørelse der kun kan ændres ved domstolene.

Fordelingen af udgifter mellem parterne kan indebære flere muligheder. Hegnsynet kan vurdere og pålægge en omkostningsfordeling, mens Retten kan fastsætte præcise beløb for hver parts betaling. Begge instanser vurderer baseret på parternes interesse i sagen og årsagen til tvisten.

I særlige tilfælde kan du søge Geodatastyrelsen om offentlig dækning, hvis omkostningerne er byrdefulde. Deres afgørelse afhænger af rimeligheden i skelforretningens afholdelse og din økonomiske situation. Staten kan også pålægges at dække en del af udgifterne, afhængigt af omkostningernes fordeling fastsat af Hegnsynet eller Retten.

Samlet set, selvom skelforretning kan være en kostbar proces, er det en vital investering for at sikre retfærdig og korrekt fastlæggelse af skel, som kan forebygge fremtidige konflikter og tvister.

Mød holdet

Det er os, der hjælper dig

Vores engagerede team af erfarne landinspektører er hjertet af m² landinspektørfirma A/S. Hvert medlem af teamet brænder for deres arbejde og leverer topprofessionalisme. Du arbejder direkte med erfarne fagfolk, der er dedikerede til at forstå og opfylde dine unikke behov.

Mikkel Torp

Landinspektør og partner

Telefon: 4141 2178
Mail: mt@m2land.dk

Søren Asbjørn Madsen

Landinspektør og partner

Telefon: 4141 3644
Mail: sam@m2land.dk

Lars Jacob Stentebjerg Hansen

Landinspektør

Telefon: 4141 3835
Mail: lh@m2land.dk